Info

De "Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU" (YJJR - UBU VZW) werd opgericht op 1 januari 2001. De benaming kan vertaald worden als "Vriendschappelijke Jiu-Jitsu Federatie" en UBU staat voor Union Belge – Belgische Unie.

Het doel van deze federatie is technisch hoogstaand Jiu-Jitsu aan te bieden en te verspreiden en dit in een vriendschappelijke sfeer. Jaarlijks worden 1 internationale- en 5 dangraadtrainingen georganiseerd. De dangraadtrainingen zijn er om het gezamenlijke federaal programma te perfectioneren en de kandidaat Dan-graden de kans te geven zich voor te bereiden. Deze stages zijn voorbehouden voor Jiu-Jitsuka vanaf 2e Kyu, aangesloten bij onze federatie. Twee maal per jaar is er mogelijkheid tot het afleggen van Dan-graad examens.

Op de internationale stages is het vooral de bedoeling om samen met de buitenlandse lesgevers en leerlingen techniek uit te wisselen en de internationale vriendschapsbanden te onderhouden. Deze stages staan open voor alle graden van om het even welke federatie. Tevens is er verschillende keren per jaar mogelijkheid om deel te nemen aan buitenlandse stages, waarbij de kostprijs steeds tot een minimum wordt beperkt. Ook wordt er jaarlijks een federaal kampioenschap Random-Attacks en grondgevecht georganiseerd, en is het de bedoeling om in de toekomst nog andere competities uit te bouwen.

Om het technische gedeelte in goede banen te leiden, beschikt de federatie over een Technische Commissie. Naast het onderwijzen van de programma’s staan deze mensen in voor de samenstelling ervan, het afnemen van Dan-graad examens en het jureren bij competities.

Sinds 1 januari 2010 is onze federatie aangesloten bij de Vlaamse Ju Jitsu Federatie vzw.

De Technische Commissie is als volgt samengesteld:

Technische Commissie

  • Shihan Leslie Ottoey – 10e Dan – Technisch Directeur
  • Sensei Hassan Emankaf - 8e Dan
  • Sensei Patrick Kiss – 6e Dan
  • Sensei Danny Hendrikx - 6e Dan
  • Sensei Peter Thoon – 5e Dan
© 2024 Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU